Dödsruna

Karl Reinhold Haellquist

Född 1931 och dog 2000

69 år gammal avled historikern Karl Reinhold Haellquist år 2000. Han föddes i Helsingborg och studerade historia vid Lunds universitet. 1969 anställdes han vid Centralinstitutet för Nordisk Asienforskning i Köpenhamn, sedermera Nordiska Institutet för Asienforskning (NIAS), där han verkade fram till sin pensionering.

Karl Reinhold som alla kallade honom för fick tidigt ett starkt utvecklat intresse för historia och aktuell politik i Indien och hela Sydasien. Tillsammans med hustrun Inger Sondén Haellquist skrev han standardverket Indiens och Pakistans Historia (först utgivet 1969) som kommit ut i många och senare reviderade upplagor. Denna gedigna och fängslande bok har betytt mycket för oss skandinavers förståelse av Sydasien i modern tid. Boken uttrycker också författarnas historie- och samhällssyn – öppen, vidsynt och anti-etnocentrisk. I detta arbete fanns också en pedagogisk grundsyn som var radikalt annorlunda än den gängse eurocentriska världsbilden som präglade vår bild av omvärlden. Karl Reinhold Haellquist och hans medarbetare, verksamma inom skola och bibliotekstjänst, utvecklade under 1960-talet helt nya perspektiv på studiet av och undervisningen om utomeuropeiska kulturer. Något som blev en självklar del av 60-70-talens uppgörelse med de gamla bildningsidealen.

På Asieninstitutet arbetade Karl Reinhold oförtrutet i nästan 30 år med att förverkliga sina bildningsideal. Genom sina gedigna kunskaper och sitt enorma internationella kontaktnät blev han den främsta länken för generationer av skolelever, studenter och forskare till Sydasiens historia och nutid. Han föreläste överallt och i alla sammanhang, han reste, han ordnade konferenser, han organiserade publikationer av alla de slag och hans skrev hela tiden, lärt och populärt. Under alla år av förändringar inte minst vad gällde inriktningen, var han en klippa på Asieninstitutet – det vänliga och tillmötesgående ansiktet utåt. Han försvarade också Sydasiens plats i den nordiska forskningen när vindarna hela tiden blåste mot det ekonomiskt mer attraktiva Öst- och Sydöstasien. För oss som såg honom arbeta under dessa 30 år, såg hur mycket han gjorde och tog på sig, är det egentligen obegripligt hur han orkade med allting.

Vi som skriver detta, arbetar med tidskriften Sydasien sedan 1976. Under alla dessa år var Karl Reinhold en nära medarbetare och skrev många viktiga och centrala artiklar. Dessutom ryckte han ofta ut och försåg tidskriften med nyheter och faktauppgifter av alla slag. Bara några dagar före sin död, lämnade han in en faktaöversikt om Maldiverna som publicerades i nr 1/2000. Maken till solidariskt och osjälviskt arbete får man leta efter. För oss var Karl Reinhold en generös och varmhjärtad äldre kollega och vän som betydde oerhört mycket för vår forskning och undervisning och vårt tidskriftsarbete om Sydasien. På något sätt fanns han alltid i närheten och hjälpte till när vi som bäst behövde det. Genom sina kunskaper, sin överblick och klokhet kunde han alltid bistå.

Genom sin öppenhet och rättframhet gav han alltid raka synpunkter som ofta fick oss att tänka om. Vi är tacksamma för allt han gav och vi sörjer honom djupt.

Staffan Lindberg,
Lars Eklund,

Lund