Newsletter 7 - 18 July 2001

SWEDISH SOUTH ASIAN STUDIES NETWORK

Subscribe to the newsletter by sending an e-mail to sasnet@sasnet.lu.se!

SASNET News:

Vacant position:

Position as webmaster/secretary of SASNET (Information in Swedish only):

Vid Lunds universitet förklaras härmed följande projektanställning ledig

BYRÅDIREKTÖR (webbmaster/sekreterare), halvtid för tiden 2002-01-01—2003- 12-31 med placering vid SASNET-sekretariatet inom Internationella sekretariatat.

Ref nr: 3934

SASNET är ett nationellt multidisciplinärt nätverk för forskning, undervisning och information kring Sydasien öppet för alla vetenskaper. Målet är att uppmuntra och främja en öppen och dynamisk samverkan mellan svenska, sydasiatiska och andra länders forskare, lärare och studenter. Samarbete över disciplin- och fakultetsgränser prioriteras, liksom samverkan mellan institutioner i Norden och i Sydasien. Den grundläggande idén är att sydasienstudier bäst utvecklas genom samarbete mellan forskare och lärare som har sin bas vid olika institutioner och en solid förankring i sina moderdiscipliner.

Ett nätverkssekretariat har upprättats vid Lunds universitet med uppgift att utveckla och driva en Internetportal för samverkan i och information om sydasienstudier. Nätverkssekretariatet ska också initiera, stimulera och stödja sydasienstudier vid Lunds universitet och inom Öresundsuniversitetet. (Föreskrifterna för nätverket bifogas denna utlysning som bilaga.)

Arbetsuppgifter

Webbmastern/sekreteraren ska sköta SASNETs kommunikations- och informationssystem. Till att börja med är arbetet koncentrerat till att vidareutveckla den Internetportal som för närvarande är under uppbyggnad. Till arbetsuppgifterna hör också att administrera nätverket och sköta sekretariatet under ledning av föreståndaren (koordinatorn).Kvalifikationsönskemål: Akademisk grundutbildning eller motsvarande högre utbildning och bred kunskap om Sydasien uppnådd genom studier och besök i regionen under längre tid. Sökande skall också ha stor skicklighet i att arbeta med information och kommunikation (professionell erfarenhet av att skriva, redigera och publicera) inklusive mycket goda praktiska kunskaper i webbproduktion. Sökande skall ha mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska och svenska samt god förmåga att formulera sig och uttryckas sig effektivt och väl på båda språken.

Då huvuddelen av Internationella sekretariatets medarbetare är kvinnor, ser vi gärna manliga sökande.

Tillträdesdag: enligt överenskommelse

Upplysningar lämnas av Staffan Lindberg, tillförordnad koordinator för SASNET, tel. 046-222 88 62, 222 73 40, eller 211 34 08, E-post: Staffan.Lindberg@soc.lu.se, eller Boel Billgren, bitr. enhetschef, Internationella sekretariatet, Lunds Universitet, tel. 046- 222 93 83, E-post: Boel.Billgren@intsek.lu.se

Ansökan skall bestå av ett formellt ansökningsbrev på engelska med full adress, telefonnummer och e-mail. Följande bilagor på engelska skall bifogas: 1. CV 2. Styrkt meritförteckning – endast relevanta kvalifikationer behöver tas upp, betygsavskrifter och de handlingar i övrigt som sökande önskar åberopa

3. Intresseförklaring som skall innehålla förslag på aktiviteter som den sökande vill prioritera om hon eller han får tjänsten (maximalt en sida).

Individuell lönesättning tillämpas. Ange gärna löneanspråk i ansökan.

Ansökan, med angivande av referensnummer, åtföljd av meritförteckning, betygsavskrifter och de handlingar i övrigt som sökande önskar åberopa, ställs till rektor vid Lunds universitet och skall vara inkommen till Lunds universitet Registrator, Box 117, 221 00 LUND senast den 10 augusti 2001. Samtliga ingivna handlingar skall vara bestyrkta.

Conferences:

• The 17th European Conference of Modern South Asian Studies has been postponed until the second week of September, that is 9th to 14th September 2002. This is due to a lack of hotel rooms - not a single hotel bed will be available in and around Heidelberg during the last week of July 2002 because of another big conference in the city at the same time and a Formula One Race week at nearby Hockenheim. The deadline for proposing further panels has closed on July 1st. The full list of panels that have been suggested so far can be at the conference home page. To keep this list on date, the organizers request those convenors who have to withdraw their panel because of the postponement - to inform them as soon as possible in order to cancel the panel.

• An international conference on Burma is meant to take place in Sept-Oct 2002 and is the result of intensified relations between Dr Gustaaf Houtman and the Centre for East and Southeast Asian Studies at Göteborg University (GESEAS). The organizers hope to raise funds so that the conference can be held in one of the Nordic countries. For more information please contact Associate Professor Irene Norlund at the International Development Studies, Roskilde University, Denmark.

Community News:

• The Department of Sociology and Anthropology at the University of Amsterdam seeks candidates for a full professorship in Comparative Sociology of Asia. Deadline for applications 25 September 2001.

• Director of NIAS. The Nordic Institute of Asian Studies, located in Copenhagen, Denmark, seeks a scholar-administrator to replace its present director who has been appointed to a leading position in the Swedish International Cooperation Agency (Sida). Deadline for applications is 9 September 2001. Review of applications will begin immediately thereafter and continue until the post is filled. 

• Position announced as Director, Strategic Monitoring Unit Afghanistan, Kabul, Afghanistan. Salary 70 000 USD, plus benefits allowance. Contract: one year, extendable. An innovative person with the energy and commitment to make things happen is needed to run a new project in a challenging working environment. The Strategic Monitoring Unit for Afghanistan is an exciting, inter-agency initiative, supported by and working for NGOs, donors and the UN. 

• Øresund Scholarships. Researchers and students from Copenhagen, Lund and Roskilde universities are invited to apply for NIAS' "Øresund Scholarships", an extension of NIAS' regular Contact Scholarship Programme. One scholarship for two weeks has been reserved for this purpose per month. The candidate will be seated in the library's reading room and will be offered the same extended library services as the regular holders of contact scholarships. Transport and accommodation costs are not covered by the scholarship. Monday 6 August 2001 is the closing date for applications for scholarships during the period October-December 2001. Applications for all contact scholarships must be made on a special application form provided by NIAS.

Courses in Urdu and Hindi in Oslo. The University of Oslo has approved new curricula for Urdu and Hindi beginning courses, which in all probability will be offered starting in August 2001. 

Best regards

Staffan Lindberg            Lars Eklund              Lisbeth AnderssonSASNET – Swedish South Asian Studies Network

International Office Lund University P. O. Box 117 SE-221 00 Lund

Phone: + 46 46 222 73 40 Fax: + 46 46 222 96 65

E-mail: sasnet@sasnet.lu.se

Web site: http://sasnet.soc.lu.se

Visiting address: Gamla Kirurgen, Sandgatan 3, first floor, room no. 230 Internal university postcode: 34.

Our office is manned weekdays in the afternoon between 13-17, and open to visitors between 13-14. You are welcome to call us then, but we prefer e-mail communication.

Staff:

Lisbeth Andersson, program secretary
Lars Eklund, webmaster
Staffan Lindberg, co-ordinator
Jan Magnusson, webmaster/program secretary, currently on leave